درباره ما

درباره ما

معرفی

شرکت خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات هندوکش بریج واقع در کابل میباشد که متخصص در ارائه خدمات اینترنتی به اینجو ها،  دفاتر دولتی، ادارات محلی و کاربران خانگی در افغانستان است. این شرکت صد فی صد توسط مالکان افغان اداره میشود و کارهای اجرایی آن توسط تیمی از متخصصان ماهر با بیش از یک دهه تجربه در زمینه های مختلف ISP و بخش ICT با سازمان های مختلف ملی و بین المللی اداره می شود.

هندوکش بریج با اکثر شرکت های بزرگ در صنعت ماهواره و مخابرات همکاری بسیار خوبی دارد. ما خدمات ارزشمند زیادی را در  24 ساعت در هفت روز هفته به شرکا و مشتریان خود در سراسر افغانستان اراِئه میدهیم.

شرکت خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات هندوکش بریج با نمبر جواز معتبر (66724) صادره از وزارت تجارت و صنایع به نام شرکت خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات هندوکش بریج که دارای تیم فنی و حرفه ای در بخش های مختلف از جمله نقشه برداری، آنالایز، تخمین/برآورد بودجه، مدیریت پروژه ، راپوردهی و مستندسازی، مسائل مربوط به دیتاها میباشد.

Shamsuddin Khaliqyar | CEO of Hindukush bridge isp
شمس‌الدین خالقیار
مدیر عامل
img-banner1
img-banner2

3

سال تجربه
clients testimonials

ولایات تحت پوشش

پروان
کاپیسا
مشتری
+
آنتن فعال
0 +
سرتیفیکت
0 +
نظرات مشتریان
0 +
clients testimonials

Simplifying the complexities of technology