مدیریت شبکه‌های مجازی (VNO)

این بخش شرکت ما، فراهم کنندۀ خدمات مدیریتی برای کاروبارهای خدماتی و مشتری‌هایی‌ست که هنگام ورود به مارکیت‌های جدید، خودشان زیربناهای لازم ارتباطات از راه دور (Telecommunication)  را ندارند ویاهم در پی کاهش هزینه‌های‌شان هستند.

خدمات VNO شرکت ما قابل اعتبار، مقیاس‌پذیر و به‌صرفه است که درخواست‌های میان ‌شبکه‌های همراه، تشکیلات اقتصادی، بازرگانی دریایی، نف و گاز و سکتورهای خدمات رفاهی را نیز رسیدگی می‌کند. 

این درخواست‌ها VoIP، VPN و دست‌رسی به انترنت برای فعالیت رسانه‌ها و تقاضاها برای ذخیره‌سازی داده‌ها و مواد را در بر می‌گیرد.